Privacy Policy

นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright) ของ The Journey Moment

สวัสดีค่ะ และขอบคุณมากๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา ทางเรายินดีและขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบเบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ บทความและรูปภาพ (ยกเว้นโฆษณา) ที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ของ  thejourneymoment.com เป็นเจ้าของและผู้จัดทำ หากผู้ใดต้องการนำบทความ และรูปภาพ ไปใช้ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก The Journey Moment ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง

หากเราพบว่า มีการลอกเลียน ดัดแปลง เนื้อหาบทความ และรูปภาพ นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายและพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทั้งทางแพ่งและอาญา

หากผู้ใดต้องการซื้อลิขสิทธิ์บทความ และรูปภาพ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล >> admin@thejourneymoment.com

Message us