รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน

หากคุณกำลังมีแพลนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องเก็บบทความนี้ไว้เลย รับรองมีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤษ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน เดินทางไปต่างประเทศ ต่างเมืองบ่อยต้องบันทึกไว้ใช้งานจริงได้ทุกสถานการณ์

ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤ

1 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน 

คำศัพท์ในสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤษและอยู่บนเครื่องบินที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ มีคำว่าอะไรบ้าง มาดูพร้อมกันเลย

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
Airline Counterเคาน์เตอร์สายการบิน
Check-in desk  เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
One-way tripเดินทางเที่ยวเดียว
Round tripเดินทางไปกลับ
Passengerผู้โดยสารสายการบิน
Transit Passengerผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ
Passportหนังสือเดินทาง
Visa  วีซ่า
Boarding passตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
Flight number หมายเลขเที่ยวบิน
Gateประตูขึ้นเครื่อง
Check-in closes 40 minutes before departureเช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง


2 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กระเป๋า-สัมภาระ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
Carry-on luggageสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
Registered luggageสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Excess baggageกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage chargeค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Overweightน้ำหนักเกิน

3 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในสนามบิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
Immigrationด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
Immigration Form ใบตรวจคนเข้าเมือง
Passport control  ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
Customs ศุลกากร
Customs official เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
Currency Exchangeบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

4 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องบิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายภาษาไทย
Cabin ห้องโดยสาร
Cockpitห้องนักบิน
Aisle seatที่นั่งริมทางเดิน
Window seatที่นั่งริมหน้าต่าง
In-flight manual คู่มือบนเครื่องบิน

5 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
Arrivals board กระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52(เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.
Delayed ล่าช้า
Departures เที่ยวบินขาออก
Departures are delayedเที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure time เวลาเครื่องบินออก
Direct flight เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Flight connectionsการต่อเที่ยวบิน
Domestic flight เที่ยวบินภายในประเทศ
Emergency exitทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing ลงจอดฉุกเฉิน
Information Counterบริการสอบถาม
International flightเที่ยวบินต่างประเทศ
Landing ลงจอด
Lost and Foundบริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers loungeห้องรับรองผู้โดยสาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน
คำศัพท์ในสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤษ

6 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนขึ้นเครื่องบิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
Departure loungeห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Runwayทางขึ้นลงเครื่องบิน
Now boarding ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call เรียกครั้งสุดท้าย
Gate closingประตูกำลังปิด
Gate closedประตูปิดไปแล้ว
Departed  ออกไปแล้ว
Carousel สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
Baggage reclaim สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
Free Airport Shuttlerรถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี
Touristนักท่องเที่ยว
Travel agencyบริษัทนำเที่ยว
Trolleyรถเข็นสัมภาระ
To board ขึ้นเครื่อง
Terminalสถานี
To land ลงจอด
To check in  เช็ค-อิน
Timetableตารางเวลา
Take-off ออกตัว
Seat beltเข็มขัดนิรภัย
Seat ที่นั่ง
Air Hostess แอร์โฮสเตส
Air Stewardพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardess พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
Copilotนักบินร่วม
Crew ลูกเรือ
Pilot นักบิน
Flight attendantพนักงานบนเครื่องบิน

ว่าอย่างไรบ้างคะ สำหรับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำแปลเป็นภาษาไทยดังกล่าว จะช่วยคุณจดจำง่ายดีอยู่ใช่ไหมคะ เราลองไปดูต่อว่ายังมีคำศัพท์ไหนบ้างต่อไปนะคะ

7 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสนามบิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
Airline  สายการบิน
Aircraft เครื่องบิน
Airportสนามบิน
Terminalสถานี
International flightเที่ยวบินต่างประเทศ
Domestic Flight เที่ยวบินภายในประเทศ 
Departures เที่ยวบินขาออก
Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
Duty-free shopร้านค้าปลอดภาษี
Lost and Found บริการติดตามสัมภาระ
Tax-free shoppingสินค้าปลอดภาษี
Taxi Service บริการรถแท๊กซี่
Itinerary ตารางการเดินทาง
Customs official เจ้าหน้าที่ศุลกากร
Customsศุลกากร
Control towerหอควบคุม
Concourse ชานชาลา
Transit Passengerเปลี่ยนเครื่อง
Cocktail loungeห้องพักรับรองผู้โดยสารมีบริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างให้ด้วย
Gateประตูขึ้นเครื่อง
Overweightน้ำหนักเกิน
Carry-on luggageสัมภาระติดตัว
Boarding pass ตั๋วเครื่องบิน

8 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเครื่องบินโดยสาร

ศัพท์ภาษาอังกฤษ วามหมายภาษาไทย
Landingการลงจอด
Take-offเครื่องบินออกจากสนามบิน
Timetable  ตารางเวลา
To landลงจอด
On Boardอยู่บนเครื่องบิน
To boardขึ้นเครื่อง
Middle seatที่นั่งตรงกลาง
Widow seat ที่นั่งริมหน้าต่าง
Aisle seatที่นั่งริมทางเดิน
Seat ที่นั่ง
Seat belt เข็มขัดนิรภัย
Economy Classที่นั่งชั้นประหยัด
Business Class ที่นั่งชั้นธุรกิจ
First Classที่นั่งชั้นแพงที่สุด
Cockpitห้องนักบิน
Captainกัปตันเครื่องบิน
Emergency exitทางออกฉุกเฉิน
Overhead locker  ที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะในเครื่องบิน

ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ต่อไปเราจะไปดูกันว่าหากเป็นประโยคที่เรามักจะได้ฟังหรือใช้บ่อยที่สนามบิน หรือตอนอยู่บนเครื่องบินมีอะไรบ้างต้องจดจำ

1 – BOOKING AIRPLANE TICKET – จองตั๋ว

I’d like to buy a ticket to Thailand, please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วไปเมืองไทยค่ะ

Would you like a one-way or round-trip ticket?
คุณต้องการตั๋วเที่ยวเดียวหรือไปกลับคะ?

When will you be leaving?
คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่คะ?

Do you want first-class or economy class?
คุณต้องการชั้นหนึ่งหรือชั้นประหยัด?

Would you like a window or an aisle seat?
คุณต้องการที่นั่งใกล้หน้าต่างหรือใกล้ทางเดินคะ?

Your seat number is 6D.
หมายเลขที่นั่งของคุณคือ 6D

2 – Checking in – เช็คอิน

Where is the check-in counter of Vietjet air?
เคาน์เตอร์เช็คอินของ Vietjet air อยู่ที่ไหนคะ?

I’ve come to collect my tickets.
ฉันมาเพื่อรับตั๋วของฉัน

I booked it on the internet.
ฉันจองผ่านทางอินเทอร์เน็ต

Do you have your booking reference?
คุณมีหมายเลขอ้างอิงการจองหรือไม่คะ?

Here’s my booking reference.
นี่คือข้อมูลอ้างอิงการจองของฉัน

Did you pack your bags yourself?
คุณแพ็คกระเป๋าด้วยตัวเองใช่ไหมคะ?

How many bags are you checking in?
คุณเช็คอินกระเป๋ากี่ใบคะ?

Could I see your hand baggage, please?
ขอดูกระเป๋าในมือของคุณได้ไหมคะ?

3 – Security – ความปลอดภัย

Are you carrying any liquids or sharp objects?
คุณพกพาของเหลวหรือวัตถุคมหรือไม่?

Could you take off your coat, please?
คุณช่วยถอดเสื้อคลุมของคุณหน่อยได้ไหม?

Could you put any metallic objects into the tray, please?
คุณช่วยใส่วัตถุที่เป็นโลหะลงในถาดได้ไหม

Please empty your pockets.
กรุณานำของทั้งหมดในกระเป๋าของคุณออกมาให้หน่อย

Please take your laptop out of its case.
โปรดนำแล็ปท็อปของคุณออกจากกระเป๋าหน่อยค่ะ

4 – In the Departure Lounge- ในห้องรับรองผู้โดยสารขาออก

Which gate do we need to go to?
เราต้องไปประตูไหน?

The last call for passenger Smith traveling to Vietnam, please proceed immediately to Gate number 32.
การโทรครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสาร Smith ที่เดินทางไปเวียดนาม โปรดไปที่ประตูหมายเลข 32 ทันที

The flight’s been delayed.
เที่ยวบินล่าช้า

The flight’s been canceled.
เที่ยวบินถูกยกเลิก

We’d like to apologize for the delay.
เราต้องขออภัยในความล่าช้า

Could I see your passport and boarding card, please
ฉันขอดูหนังสือเดินทางและบัตรขึ้นเครื่องของคุณหน่อยค่ะ

5 – On the Plane – บนเครื่องบิน

What’s your seat number?
หมายเลขที่นั่งของคุณคืออะไรคะ?

Could you please put that in the overhead locker?
คุณช่วยเก็บกระเป๋าใบนี้บนชั้นวางของด้านบนได้ไหมคะ?

Please pay attention to this short safety demonstration.
โปรดให้ความสนใจกับการสาธิตความปลอดภัยสั้นๆ นี้

Please turn off all mobile phones and electronic devices.
กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

The captain has turned off the Fasten Seatbelt sign.
กัปตันปิดสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัย

How long does the flight take?
เที่ยวบินใช้เวลานานเท่าไหร่?

Would you like any food or refreshments?
คุณต้องการอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรไหม

ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน
สนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤษ
าอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน 2

6 – Customs – ศุลกากร

I have a bottle of shampoo and it’s under 100ml.
ฉันมีขวดแชมพูมีขนาดไม่เกิน 100 มล.

What was your flight number?
หมายเลขเที่ยวบินของคุณคืออะไร?

Are you visiting a country for business or for pleasure, for work or for vacation?
คุณไปเที่ยวประเทศเพื่อธุรกิจหรือไปเที่ยว หรือไปทำงานคะ?

What is the purpose of your visit?
คุณมาเที่ยวที่นี่เพื่ออะไรคะ? How long do you plan to stay in the country?
คุณมีแผนว่าจะอยู่ที่ประเทศนั้นนานเท่าไหร่คะ?

7 – ประกาศที่สนามบิน

 • Last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32.
  การโทรติดต่อครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสาร Smith ที่เดินทางไปไมอามี โปรดไปที่ประตูหมายเลข 32 ทันที
 • The flight’s been delayed due to…
  เที่ยวบินล่าช้าเนื่องจาก…
 • We’d like to apologise for the delay due to… flight number…to …
  เราต้องขออภัยในความล่าช้าเนื่องจาก… หมายเลขเที่ยวบิน…ถึง
 • Please pay attention to this short safety demonstration
  โปรดให้ความสนใจกับการสาธิตความปลอดภัยสั้นๆ นี้
 • Please turn off all mobile phones and electronic devices
  กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
 • We’ll be landing in about fifteen minutes
  เราจะลงจอดในอีกประมาณสิบห้านาที
 • Please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position
  กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยและกลับที่นั่งของคุณไปที่ตำแหน่งตั้งตรง
 • Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off.
  โปรดอยู่ในที่นั่งของคุณจนกว่าเครื่องบินจะหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์และปิดสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
 • The local time is 9 o’clock a.m, the temperature out door is 22 degrees Celsius.
  เวลาท้องถิ่นคือ 9.00 น. อุณหภูมิภายนอกอาคาร 22 องศา

บทสนทนาเกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน
บทสนทนาสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน ภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน

1 – ภาษาอังกฤษที่เคาน์เตอร์ซื้อตั๋ว/เช็คเอาท์

A: Hello, sir! May I help you?
สวัสดีค่ะ ฉันช่วยอะไรคุณได้คะ

B: I’d like to reserve a flight to Tokyo for the first of October
ฉันต้องการจองเที่ยวบินไปโตเกียววันที่ 1 ตุลาคม

A: Just a moment, please.
รอนิดหนึ่งนะคะ

B: OK
ได้ค่ะ

A: Flight No 757 leaves at 3.40 PM on October 1st. Is that alright with you?
เที่ยวบินที่ 757 ออกเวลา 15.40 น. วันที่ 1 ตุลาคมไม่ทราบว่าเหมาะกับคุณไหมคะ?

B: Yes
ได้ค่ะ

A: Do you want an economy class or first class?
คุณต้องการชั้นประหยัดหรือชั้นหนึ่งคะ?

B: What is the difference in price?
ราคาแตกต่างกันอย่างไรคะ?

A: First class is $80 more expensive.
ชั้นหนึ่งมีราคาแพงกว่า 80 เหรียญค่ะ

B: I’ll fly economy class.
งั้นฉันขอนั่งชั้นประหยัดนะคะ

A: We have several flights from New York to Los Angeles on October 1st. Which one do you want?
เรามีเที่ยวบินหลายเที่ยวจากนิวยอร์กไปลอสแองเจลิสในวันที่ 1 ตุลาคม คุณต้องการอันไหนคะ

B: Anyone will do. How much is the fare?
อันไหนก็ได้ค่ะ ทั้งหมดเท่าไหร่คะ?

A: 132 dollars.
132 ดอลลาร์ค่ะ

B: OK. Here you are. By the way, what time does the flight get into Los Angeles?
โอเคค่ะ นี่คือเงินของคุณค่ะ ว่าแต่ เที่ยวบินไปลอสแองเจลิสออกกี่โมงคะ?

A: It’ll leave New York at 19:35 and arrive in L.A. at 23:20.
มันจะออกจากนิวยอร์กเวลา 19:35 น. และถึง LA เวลา 23:20 น.

A: Any other questions?
คุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ?

B: Do I have to confirm my plane reservation?
ฉันต้องการยืนยันการจองเครื่องบินได้ไหมคะ?

A: Yes, you do have to. Remember the flight number is AA 304, leaving from gate 8.
แน่นอนค่ะ คุณอย่าลืมข้อมูลนี้นะคะหมายเลขเที่ยวบินคือ AA 304 ออกจากประตู 8

B: Thank you.
ขอบคุณมากค่ะ

A: Thank you. I hope you have a nice trip.
ขอบคุณเช่นกันค่ะ หวังว่าคุณจะมีการเดินทางที่ดีค่ะ

2 – AT CHECK-IN COUNTER 

Agent: Good afternoon! Where are you flying to today?
สวัสดีตอนบ่าย! วันนี้คุณบินไปไหนคะ

Dan: Los Angeles.
ลอสแองเจลิสค่ะ

Agent: May I have your passport, please?
ฉันขอหนังสือเดินทางของคุณได้ไหมคะ

Dan: Here you go.
นี่ค่ะ

Agent: Are you checking any bags?

คุณตรวจสอบกระเป๋าหรือยังคะ?

Dan: Just this one.
มีแค่นี้เอง

Agent: OK, please place your bag on the scale.
โอเคค่ะ กรุณาวางกระเป๋าของคุณบนตาชั่งหน่อยค่ะ

Dan: I have a stopover in Chicago – do I need to pick up my luggage there?
ฉันมีจุดแวะพักในชิคาโก ฉันต้องไปรับกระเป๋าที่นั่นไหมคะ

Agent: No, it’ll go straight through to Los Angeles. Here are your boarding passes – your flight leaves from gate 15A and it’ll begin boarding at 3:20. Your seat number is 26E.
ไม่ค่ะ มันจะตรงไปลอสแองเจลิส นี่คือบัตรขึ้นเครื่องบินของคุณ เที่ยวบินของคุณออกจากประตู 15A และจะเริ่มขึ้นเครื่องเวลา 3:20 น. หมายเลขที่นั่งของคุณคือ 26E นะคะ

Dan: Thanks.
ขอบคุณค่ะ

3 – AT SECURITY CHECKPOINT 

ตัวอย่างที่ 1:

Agent: Please lay your bags flat on the conveyor belt, and use the bins for small objects.
กรุณาวางกระเป๋าของคุณบนสายพานลำเลียงและใช้ถาดเพื่อใส่วัตถุขนาดเล็กค่ะ

Dan: Do I need to take my laptop out of the bag?
ฉันจำเป็นต้องนำแล็ปท็อปออกจากกระเป๋าหรือไม่คะ?

Agent: Yes, you do. Take off your hat, belt, and your shoes, too. Do you have anything in your pockets – keys, cell phone, loose change?
จำเป็นค่ะคุณ ช่วยถอดหมวก เข็มขัด และรองเท้าของคุณด้วย คุณมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้าง – กุญแจ, โทรศัพท์มือถือ, ของหลวมหรือไม่?

Dan: Okay
โอเคค่ะ

Agent: Okay, come on through.
โอเค คุณเข้ามาได้เลยค่ะ

(she goes through the metal detector again)
(เขาผ่านเครื่องตรวจจับโลหะอีกครั้ง)

Agent: You’re all set! Have a nice flight.
สิ่งของของคุณนี่ค่ะ ครบค่ะ! เดินทางดีๆ นะคะ

ตัวอย่างที่ 2:

Staff: Hello, how are you? Could I see your ticket and passports, please?
พนักงาน:สวัสดีค่ะคุณสบายดีไหมคะ ขอดูตั๋วและหนังสือเดินทางของคุณหน่อยนะคะ

Staff: Thank you.
พนักงาน: ขอบคุณค่ะ

Staff: How many pieces?
พนักงาน: มีกี่ชิ้นคะ?

Lok: three!
Lok:  สามค่ะ

Staff: Place them on the scales, please.
พนักงาน: กรุณาวางบนตาชั่ง

Lok: Could I go on this one as carry-on luggage?
Lok: ฉันขอพกพากระเป๋านี้ขึ้นเครื่องจะได้ไหมคะ?

Staff: Oh, Of course, if you want. Under 7 kilos you could go on. This one is 2 kilos.
โอ้ แน่นอนแล้วค่ะ ถ้าคุณนำของไม่เกิน 7 กิโลถือขึ้นเครื่องได้อยู่ อันนี้แค่ 2 กิโลค่ะ

Staff: Your boarding passes. And your departure card. Please fill it out and hand it in at the Immigration desk.
พนักงาน: บอร์ดดิ้งพาสของคุณ และบัตรขาออกของคุณ กรุณากรอกและส่งมอบที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองค่ะ

Staff: Your flight will be boarding at Gate 15 from 12.10. Please pass through security no later than 11.30.
พนักงาน: เที่ยวบินของคุณจะขึ้นเครื่องที่ประตู 15 ตั้งแต่ 12.10 น. กรุณาผ่านการรักษาความปลอดภัยไม่เกิน 11.30 น.
And make sure there are no sharp objects in your hand luggage.
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของหัวคมอยู่ในกระเป๋าถือของคุณ
Enjoy your trip.
เพลิดเพลินไปกับการเดินทางของคุณนะคะ

Lok: Thank you!
Lok: ขอบคุณมากค่ะ!

4 – ที่ห้องรอขึ้นเครื่องบิน

Announce the cancellation of Flight No.xxx due to technical reasons. Will all passengers with tickets for this flight please make their way to the Asian Airlines information desk?

ประกาศ : ขอยกเลิกเที่ยวบิน No.xxx เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ผู้โดยสารทุกคนที่มีตั๋วสำหรับเที่ยวบินนี้ โปรดไปที่โต๊ะของสายการบิน Asian Airlines

Lok: Which flight has been canceled?

เที่ยวบินใดบ้างที่ถูกยกเลิก?

Victoria: I think our flight is still on the board. I’ll find out.

ฉันคิดว่าเที่ยวบินของเรายังอยู่บนกระดานนั้นเดี๋ยวฉันจะไปสอบถามให้ค่ะ

Victoria: Excuse me, could you tell me which flight has been

canceled?

ขอโทษค่ะ คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเที่ยวบินไหน

ถูกยกเลิกคะ?

Employee: Flight 345 to Los Angeles.

พนักงาน: เที่ยวบิน 345 ไปยังลอสแองเจลิส

Victoria:  Oh, not mine, thank you

อ๋อ ไม่ใช่ของฉัน ขอบคุณค่ะ

Lok: Well it looks like this one will leave as scheduled and a direct flight this time. โอ้ดูเหมือนว่าเที่ยวบินนี้จะตรงเวลาและเป็นเที่ยวบินตรง

5 – สั่งอาหารบนเครื่องบิน

A: Would you like chicken or pasta?
คุณต้องการไก่หรือพาสต้าคะ

B: I’ll have the chicken
ฉันจะกินไก่ค่ะ

A: Anything to drink?
คุณจะรับน้ำดื่มอะไรคะ?

B: What kind of soda do you have?
คุณมีโซดาแบบไหนคะ?

A: Coke, Diet Coke, Sprite, Orange, and Dr. Pepper
โค้ก, ไดเอทโค้ก, สไปรท์, ส้ม และดร. Pepper

B: A Diet Coke, no ice, please
ไดเอทโค้ก ไม่ใส่น้ำแข็ง

A: Here you go
ของคุณนี่ค่ะ

B: Thanks
ขอบคุณค่ะ


เราหวังว่า บทความรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เที่ยวบิน เครื่องบิน น่าจะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่เสียสละเวลา สนใจอ่านบทความของเรานะ ภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียว….นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆ อีกหลายคำ และเคล็ด ลับดีๆ ช่วยการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานด้วย