“เบลล่า-เวียร์” เปิดจองโฟโต้บุ๊ก #ไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้ นำเงินบริจาคโครงการ “จุฬาฯ-ใบยา วัคซีนเพื่อคนไทย”

เบลล่า-เวียร์ เปิดจองโฟโต้บุ๊ก #ไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้ 2,000 เล่ม นำเงินบริจาคเข้าโครงการ “จุฬาฯ-ใบยา วัคซีนเพื่อคนไทย” หนุนนักวิจัยไทยสู้ไม่หยุดพัฒนาวัคซีนโควิดได้เองในประเทศ

THE JOURNEY MOMENTS

15/02/2021
1 2 11
Message us