Travel, Eat, Lifestyle and everything we experienced.

ป้ายกำกับ: seafood

กินชิลริม (ทะ) เล กลางใจเมืองสาธรที่ร้านอาหาร “Kutai”

กินชิลริม (ทะ) เล กลางใจเมืองสาธรที่ร้านอาหาร “Kutai”

หากใครเคยไปซอยสวนพลูน่าจะรู้ว่า ที่ซอยนี้มีร้ […]